Gratis parkeren

Algemeen

 1. ‘Hoeveel paaseieren tel jij?’ (hierna: de actie) wordt aangeboden door Stichting DOES (hierna: de organisatie), namens stadscentrum SuyderSee.
 2. De looptijd van de actie is van zaterdag 9 maart 2024 t/m zaterdag 30 maart 2024. De looptijd kan zonder aankondiging verlengd worden.

Actie en deelname

 1. Aan de actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van stadscentrum SuyderSee. Minderjarigen hebben hiervoor toestemming van hun ouders of verzorgers nodig.
 2. Het aantal paaseieren dat de deelnemer in stadscentrum SuyderSee gevonden heeft, kan worden ingevuld op de website https://www.suydersee.com/hoeveel-paaseieren-tel-jij/.
 3. De deelnemer voert zijn of haar contactgegevens in en wordt per mail of telefonisch geïnformeerd als hij of zij heeft gewonnen.
 4. De e-mailadressen van de deelnemers kunnen worden ingezet voor promotioneledoeleinden van stadscentrum SuyderSee.
 5. Het aantal gevonden paaseieren in de etalages van stadscentrum SuyderSee kan worden ingevuld t/m zaterdag 30 maart 2024.
 6. Bij meerdere juiste antwoorden, wordt de prijs door middel van een willekeurige loting vergeven.
 7. De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk.
 8. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd of gediscussieerd.
 9. Medewerkers van winkels in stadscentrum SuyderSee zijn uitgesloten van deelname

Medewerking / privacy

De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Aansprakelijkheid

Stichting DOES en stadscentrum SuyderSee zijn niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.

Slotbepalingen

 1. Stichting DOES en stadscentrum SuyderSee behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 2. Deelname aan de actie is geheel op eigen risico.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit wordengenomen door Stichting DOES en stadscentrum SuyderSee.
 4. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.
Sluit zoekvenster