Gratis parkeren

Stichting DOES is verantwoordelijk voor het initiëren en (laten) uitvoeren van evenementen ten behoeve van de promotie van stadscentrum SuyderSee.

Doelstellingen

De Stichting DOES heeft als hoofddoel het aantrekkelijk houden en versterken van het algemeen economisch functioneren van het stadscentrum SuyderSee in Dronten. Belangrijke doelen hierbinnen zijn:

  • het uitvoeren van evenementen om bezoekers te trekken naar het stadscentrum;
  • het bevorderen van de sfeer, leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het stadscentrum;
  • het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen Drontense ondernemers en de gemeente Dronten;
  • het verbeteren van het vestigings- en leefklimaat in het stadscentrum.

Organisatie en Financiën

In het bestuur van de Stichting DOES hebben de ondernemers in het stadscentrum en een vertegenwoordiging van de vastgoedeigenaren zitting. Het bestuur overlegt regelmatig met de gemeente Dronten om samen bovenstaande doelen vorm te geven. Daarnaast zijn er drie werkgroepen die zich bezighouden met de uitvoering van de doelstellingen van de stichting. Deze werkgroepen zijn:

  1. Werkgroep Activiteiten en Marketing (WAM): bereidt activiteitenprogramma voor het stadscentrum voor.
  2. Werkgroep Aantrekkelijk Stadscentrum (WAS): overlegt met de gemeente over vitaal en aantrekkelijk stadscentrum (kwaliteit stadcentrum, branchering, invulling beschikbare panden, sfeer, bereikbaarheid, enz.)
  3. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO): werkt samen met gemeente, politie en brandweer voor een schoon, heel en veilig stadscentrum.

Een professionele centrummanager (Leo Hoksbergen) adviseert het bestuur en de werkgroepen bij de uitvoering en communiceert hierover via nieuwsbrieven naar de ondernemers. Zijn contactgegevens zijn: secretariaat@doessuydersee.com of telefoon 06-46281800.

De inkomsten van de stichting bestaan uit een jaarlijkse bijdrage van vastgoedeigenaar PPF en reclamebelastinginkomsten die door alle ondernemers in het stadscentrum worden bijgedragen. Via deze link kan de jaarrekening 2022 worden gedownload.

Samenwerking met Winkeliersvereniging Suydersee

De Stichting DOES werkt nauw samen met de Winkeliersvereniging SuyderSee (WVS). De ondernemers in het bestuur van de stichting worden voorgedragen door de WVS, zodat de leden van de WVS indirecte invloed hebben op de beslissingen in de stichting. Ook zorgt de WVS voor ‘voeding’ van de stichting met ideeën en actieve deelname van ondernemers in de werkgroepen. De Stichting DOES koppelt tijdens de ledenbijeenkomsten van de WVS en via periodieke nieuwsbrieven aan de ondernemers terug, zodat ondernemers zo goed mogelijk betrokken blijven bij de activiteiten van de stichting.

Samen met gemeente, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen willen de Stichting DOES en de WVS zorgdragen voor een aantrekkelijk stadscentrum SuyderSee, waar het voor de bezoeker gezellig en gastvrij vertoeven is!

Privacyverklaring

Stichting DOES is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw op de website van stadscentrum SuyderSee

Elke winkelier heeft een pagina op de website van stadscentrum SuyderSee. Het complete overzicht van horeca en winkels vind je op deze pagina. Staat jouw winkel nog niet op de website óf wil je een wijziging doorvoeren? Gebruik daarvoor https://www.suydersee.com/suydersee-gegevens-toevoegen-of-wijzigen/

Sluit zoekvenster